Welkom!

Op deze website treft u het programma aan van de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting in de Midden Betuwe. U kunt de twintig activiteiten bekijken. Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u een bericht sturen hier te klikken. Wilt u hierbij aangeven om welke activiteiten het gaat, met hoeveel personen u wilt komen en of u vervoer aanbiedt of graag opgehaald wilt worden?

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

In Het Gele Boekje treft u twintig activiteiten aan die in het lopende winterseizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.