Programma 2017/2018

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep Vorming en Toerusting blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen.
Een leven lang leren is misschien een mooi motto. Leren doen we op diverse manieren en plekken, vooral ook door samen met anderen te luisteren, te praten, te ervaren en te delen. Dat maakt leren leuk.

We kijken terug op een goed seizoen 2016-2017, met goede belangstelling voor de diverse activiteiten. Voor het nieuwe seizoen hebben we ons laten leiden door verschillende ontwikkelingen in kerk en samenleving. We besteden aandacht aan diverse onderwerpen: religie, natuur, filosofie, onze leefomgeving et cetera, kortom een kleurrijk aanbod. Kernwoorden in dit programma zijn beweging, diversiteit, verbinding en verdieping. We beginnen het seizoen op zondag 1 oktober  met een theater­voorstelling als opening van het V&T- seizoen. Verder onder andere wederom twee indrukwekkende films, excursies, creatieve workshops, lezingen, twee wandelingen en samen zingen. En dit jaar is er ook weer een Bijbelquiz, dus als u van een stukje competitie houdt, vorm dan een team en geef u op!

Over het aanmelden het volgende: het is fijn als u zich tijdig opgeeft. Ervaring leert dat dit ook voor uzelf het beste werkt. Het programma  is er voor u als gemeentelid van een van de aangesloten kerken en voor andere belangstellenden. Neem dus gerust eens een introducé mee, iedereen is welkom! U kunt u opgeven via deze website, het formulier in Het Gele Boekje, of via de contactpersoon van uw gemeente (mailadres en telefoonnummer staan onder ‘organisatie‘). Graag voor 24 september! Er zijn geen kosten voor u, tenzij dit vermeld staat, zoals bij de excursies. Op de bijeenkomsten staat een bus voor een vrijwillige bijdrage. Vanwege de gestegen kostprijs zijn we genoodzaakt de kosten voor een kopje koffie en thee het komende seizoen te verhogen naar € 0,80. We hopen u bij een of meerdere activiteiten te ontmoeten!

Met een hartelijke groet, namens de regionale werkgroep Vorming en Toerusting in de Midden Betuwe (V&T),
Trudy Bennis – de Jager