Programma 2019/2020

Een nieuw seizoen, een nieuwe naam

‘Vorming’ en ‘toerusting’ zijn volgens velen termen uit een grijs verleden. Daarom is de werkgroep samen met u op zoek gegaan naar een naam die meer aansluit bij de huidige tijd.

Wat wij als werkgroep hopen te bereiken met ons programma, is dat u zich kunt Verdiepen en laat Inspireren tijdens het Samenkomen bij de activiteiten. Vanuit die gedachte is de nieuwe naam ontstaan: Regionale werkgroep VIS. Een naam die ook met allerlei Bijbelverhalen in verband gebracht kan worden. Wij hopen bijvoorbeeld dat u ons nieuwe programma ervaart als een wonderbare VIS-vangst. Mocht u de oude vertrouwde activiteiten die als rode draad door het programma lopen niet zien zitten, gooi uw netten dan eens aan de andere kant uit. Daar vindt u nieuwe onderwerpen die velen kunnen aanspreken.Het seizoen wordt geopend door een oude bekende met een nieuwe voorstelling: Alhambra revisited. Muziek en verhalen door Gottfrid van Eck en de zijnen. Verder zijn er creatieve-, leer-, kijk- en luisteractiviteiten en verschillende excursies. Na een paar keer een kloosterbezoek op een middag, staat er nu een heus klooster­weekend op het programma. Het deelnemersaantal is daarbij beperkt, dus wilt u mee, wacht dan niet te lang met aanmelden.

Voor alle activiteiten geldt trouwens dat het fijn is als u zich vlot aanmeldt. De mogelijkheden staan op het aanmeldingsformulier. Op basis van het aantal aanmeldingen moeten wij als werkgroep namelijk bepalen of een activiteit door kan gaan. Zijn er te weinig aanmeldingen, dan willen wij de inleider graag tijdig annuleren.

Ook als Regionale werkgroep VIS huldigen wij het standpunt dat onze activiteiten in principe voor iedereen kosteloos toegankelijk moeten zijn. Dat staat als een paal boven water. Net als de mogelijkheid dat u na afloop altijd een vrijwillige bijdrage in de vertrouwde Gele Bus kunt deponeren. De kosten van consumpties (€0,80) moeten wij afdragen aan de beheerders, dus daarvoor staat het mandje altijd klaar.

Wij hopen er met u weer een Inspirerend seizoen van te maken!