Programma 2018/2019

De activiteiten van Vorming en Toerusting zijn gestart omstreeks 1970, door de Streekgemeente Midden-Betuwe. Oorspronkelijk voor de vorming, verdieping, lering en vermaak van leden van de betreffende kerken en later voor alle belangstellenden.

Vanaf 1992 wordt het jaarprogramma gepubliceerd en vanaf 2007 gebeurt dat onder de naam “Het Gele Boekje”. We bestaan nu dus al meer dan 25 jaar. De afgelopen 15 jaar heeft Marry de Groot – de Bruin een spilfunctie functie vervuld in de werkgroep. Zij verlaat de werkgroep. Wij danken haar voor het vele werk dat zij voor de regionale vorming en toerusting heeft gedaan.

De werkgroep bestaat uit leden van de zes deelnemende kerken. Zij stelt elk jaar een programma samen uit actuele maatschappelijke onderwerpen, alsmede kerkelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. In de vorm van lezingen, gesprekken, films en excursies. Ook is er steeds ruimte voor uitingen van creativiteit.

Jaarlijks start het programma in september met een professionele voorstelling. Dit jaar is de openingsvoorstelling DE GRENS van Ekaterina Levental.

De activiteiten zijn vrij toegankelijk, wij vragen een vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond. Koffie en thee is op locatie te verkrijgen voor € 0,80.

De komende activiteiten staan vermeld in de kerkbladen en de regionale kranten. In dit gele boekje staat het gehele jaarprogramma. Wij nodigen u uit om u nu reeds op te geven voor de avonden die u wilt bezoeken. Geeft u daarbij ook aan of u vervoer naar de locatie aanvraagt of aanbiedt. Als er voldoende aanmeldingen zijn, ontvangt u in week voorafgaand aan de activiteit per email een lijst van de deelnemers. Ook zonder opgave vooraf bent u welkom.

We ontmoeten u graag op onze V&T-activiteiten.