Welkom!

Het Laatste Nieuws

In verband met de onzekere situatie rond Covid-19 is de avond Wie is Lucas verplaatst naar donderdagavond 31 maart. Locatie en tijdstip blijven hetzelfde. 

Hoezeer we het ook liever anders hadden gezien, we hebben nog steeds te maken met corona en met meer of minder strenge beperkingen waar het allerlei activiteiten betreft. We moeten steeds op het laatste moment inspelen op de steeds veranderende situatie en regelgeving. Wij streven er zoveel mogelijk naar om binnen de geldende corona-regels onze activiteiten live te laten plaatsvinden. Houd u er alstublieft er rekening mee, dat activiteiten mogelijk verplaatst worden, al naar gelang de geldende corona-maatregelen. Waar verplaatsen niet lukt, is een digitale presentatie een goede tweede, maar ook dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. In een enkel geval moeten we een activiteit geheel afblazen. Nadere informatie zal steeds op deze site, in de plaatselijke kerkbladen en in de zondagsbrieven bekend worden gemaakt. Wie zich heeft opgegeven voor een activiteit krijgt bovendien persoonlijk bericht over de stand van zaken. Wij rekenen op uw begrip, en hopen, dat u mét ons flexibel kunt zijn!

Schroom ondertussen niet, om u tóch op te geven, en dan doen wij ons best om een en ander op een of andere manier door te laten gaan!

U vindt de activiteiten onder de knop activiteiten, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (in rood).Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u steeds vijftien à twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.