Welkom!

Het Laatste Nieuws

De Werkgroep VIS presenteert met veel genoegen de nieuwe editie van het Gele Boekje, voor het seizoen 2021-2022. Er staat een afwisselend en inspirerend programma voor u klaar. 

We beginnen dit seizoen niet met een startvoorstelling, maar met een excursie naar het Sint Agatha Klooster in Cuijk. Verder biedt het programma u lezingen, gesprekken, en muziek; u mag films kijken, (weg)dromen, of juist actief worden; u kunt meedenken over de toekomst van de kerk, meekijken naar kunst, meegenieten van de bloemen des velds. En we hopen het seizoen af te sluiten met  ‘Alle Zeven Goed!’, een spetterende theatervoorstelling van Kees Posthumus over de Zeven Werken van Barmhartigheid.

U vindt de activiteiten onder de knop activiteiten, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (in rood).Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u steeds vijftien à twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.