Welkom!

Het Laatste Nieuws

Voor de werkgroep VIS blijft het een uitdaging om onder de nog steeds voortdurende corona-maatregelen ons mooie programma toch door te laten gaan, deels in aangepaste vorm. Een aantal activiteiten is echter komen te vervallen. We actualiseren op deze site regelmatig de stand van zaken rond komende activiteiten.

De lezing op 8 maart van Ds. Ella Kamper, over het Bijbelboek Judith, zal in digitale vorm worden aangeboden. Degenen, die zich ervoor hebben opgegeven, krijgen de link toegestuurd. Deze link zal na 8 maart ook op deze site beschikbaar komen.

De tentoonstelling van Een diepe voor in de aarde, een serie kruiswegstaties in beeld (Marijke van Dijk) en woord (Steven van Campen), die vanaf 13 februari in de Voorhof te zien zou zijn, is aangepast. Het heeft onder de huidige lockdown omstandigheden weinig zin om de werken in de komende veertigdagentijd in de Voorhof op te hangen. In plaats hiervan zal Marijke in de loop van maart een digitale impressie van het werk aanbieden. Hierover volgt nog bericht in de zondagsbrieven. De tentoonstelling zelf is verplaatst naar de veertigdagentijd van 2022 – in de hoop op betere tijden.

Helaas kan het Filmcafé II op 19 maart vanwege de verlengde avondklok niet doorgaan.

Hoe het met de daaropvolgende activiteiten in het voorjaar zal gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Via het aanmeldformulier op deze site kunt u terecht wanneer u vragen hebt over komende activiteiten, of wanneer u zich wilt aanmelden voor activiteiten.

Gedetailleerde informatie over komende activiteiten, maar ook activiteiten die al hebben plaatsgevonden,  vindt u door op de betreffende datum (in rood) in de kalender te klikken. Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep VIS blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u in het winterseizoen ongeveer twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacy-wetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.