Welkom!

Het Laatste Nieuws

Het was weer een roerig seizoen voor de werkgroep VIS.  We zijn de uitdaging aan gegaan, om onder de nog steeds voortdurende corona-maatregelen ons mooie programma toch door te laten gaan, deels in aangepaste vorm. Een aantal activiteiten is echter komen te vervallen. De toekomst ziet er gelukkig rooskleuriger uit, en we hopen op een mooi nieuw seizoen 2021-2022 ! We hebben een aantal mooie activiteiten gepland, waarover u binnenkort meer hoort. 

De lezing op 15 april j.l. van Dr. Patrick Chatelion Counet over de Evangelist Johannes  is online gepresenteerd, en is naderhand terug te kijken op de Kerkdienst Gemist pagina van De Rank te Zetten

Het bezoek aan de Armeens Apostolische Kerk in Arnhem kan helaas niet doorgaan, vanwege de nog strikte corona-maatregelen in deze kerkelijke gemeente.

Gedetailleerde informatie over activiteiten die al hebben plaatsgevonden,  vindt u door op de betreffende datum (in rood) in de kalender te klikken. Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep VIS blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u in het winterseizoen ongeveer twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacy-wetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.