Welkom!

Het Laatste Nieuws

In september waren we dolblij dat ons programma bijna probleemloos kon opstarten. Er was een zeer geslaagde excursie naar het St. Agathaklooster in Cuijk, en er waren een aantal  mooie bijeenkomsten, die allemaal fysiek mochten plaatsvinden. Het leek weer een beetje op het ‘oude normaal’. De teleurstelling kwam uitgerekend in de adventstijd, die tijd van positieve verwachting: de zang- en muziekmiddag in de Rank kon niet doorgaan. En sindsdien staat alles weer op losse schroeven.  De Werkgroep VIS heeft voor het winter-  en voorjaarsseizoen weer een aantal boeiende, afwisselende activiteiten op het programma staan, maar op het moment van dit schrijven is niet zeker, of, en op welke manier, deze door mogen gaan. Wij streven er zoveel mogelijk naar om binnen de geldende corona-regels onze activiteiten live te laten plaatsvinden. Waar dat niet mogelijk blijkt, is een digitale presentatie een goede tweede, in ieder geval is het meer dan niets. Schroom niet, om u op te geven, en dan doen wij ons best om een en ander op één of andere manier door te laten gaan!

U vindt de activiteiten onder de knop activiteiten, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (in rood).Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u steeds vijftien à twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.