Welkom!

Het Laatste Nieuws

Opnieuw hebben we dankzij corona een bijzonder seizoen achter de rug. Veel activiteiten konden gelukkig doorgaan, sommige werden uitgesteld, en een enkele activiteit moest worden afgezegd Inmiddels hebben we ook onze slotvoorstelling achter de rug. Er was veel publiek, en wat was het mooi en feestelijk! Al met al kijken we, gezien de omstandigheden, toch terug op een goed VIS-seizoen.

We willen het nieuwe seizoen inluiden op zondagavond 9 oktober met de mooie theatervoorstelling ‘De Poppenspeler van Warschau’, van Trio Wilde Eend. Verder zal er dan elke maand ongeveer één activiteit plaatsvinden. Kortom, er zit beweging in de VISserij, en we zijn hard aan het werk, om u in het seizoen 2022-2023 weer een boeiend en aantrekkelijk programma te bieden! Het nieuwe Gele Boekje zal eind augustus uitkomen.

U vindt de activiteiten onder de knop activiteiten, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (in rood).Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u steeds vijftien à twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.