Welkom!

Het Laatste Nieuws

Voor de werkgroep VIS blijft het een uitdaging om onder de nog steeds voortdurende corona-maatregelen ons mooie programma toch door te laten gaan, deels in aangepaste vorm. Een aantal activiteiten is echter komen te vervallen. We actualiseren op deze site regelmatig de stand van zaken rond komende activiteiten.

De lezing op 15 april van Dr. Patrick Chatelion Counet over de Evangelist Johannes  wordt online gepresenteerd, en is naderhand terug te kijken op de Kerkdienst Gemist pagina van De Rank te Zetten

De Pelgrimstocht  van 10 april  is verplaatst naar 29 mei a.s., in de hoop dat tegen die tijd de situatie rond corona verbeterd is. De wandeling van ongeveer 15 km gaat in principe door bij minimaal 8 deelnemers. U kunt zich nog  opgeven via het aanmeldformulier op deze site .  

De Kerkenpad excursie naar Ressen op zaterdag 1 mei, en het bezoek aan de Armeens Apostolische Kerk in Arnhem,  zullen doorgaan als de corona-maatregelen dit toelaten. Nader bericht hierover zal t.z.t. op deze site vermeld worden. Ook voor deze beide activiteiten kunt u zich nog  opgeven via het aanmeldformulier op deze site .  

Via het aanmeldformulier kunt u ook vragen stellen over komende activiteiten.

Gedetailleerde informatie over komende activiteiten, maar ook activiteiten die al hebben plaatsgevonden,  vindt u door op de betreffende datum (in rood) in de kalender te klikken. Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep VIS blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u in het winterseizoen ongeveer twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacy-wetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.