Welkom!

Het Laatste Nieuws

Inmiddels zijn de meeste corona-maatregelen opgeheven, en lijkt het leven weer enigszins ‘normaal’ te worden. De werkgroep VIS is blij, dat de activiteiten die voor dit voorjaar op het programma staan, zoals het er nu uitziet gewoon door kunnen gaan. We willen met name de slotvoorstelling van harte bij u aanbevelen: Alle zeven goed! Een bruisende theatervoorstelling door kees Posthumus en Dirk Overbeek, op zondagavond 22 mei in de Voorhof te Kesteren.

 De avond Wie is Lucas is verplaatst naar donderdagavond 31 maart. Locatie en tijdstip blijven hetzelfde. 

U vindt de activiteiten onder de knop activiteiten, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (in rood).Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u steeds vijftien à twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.