Welkom!

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep VIS blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen.In Het Gele Boekje treft u in het winterseizoen ongeveer twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacy-wetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.