Welkom!

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting. Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als Regionale werkgroep Vorming en Toerusting blijven wij onverminderd gaan voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen.In Het Gele Boekje treft u in het winterseizoen ongeveer twintig activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd. Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Bij de uitgang staat altijd de ‘Gele Bus’ waar een vrijwillige bijdrage in gedeponeerd kan worden. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken. Op alle locaties is het tarief daarvoor € 0.80.