Welkom!

Het laatste nieuws

Het seizoen 2023-2024 is op prachtige wijze afgesloten met de slotvoorstelling van Jan Marten de Vries ‘Systeem loopt vast’.  Een voorstelling vol muziek, inspirerende teksten, en vooral veel HOOP.

Op het moment dat u dit leest, is de Werkgroep VIS alweer bezig om een inspirerend nieuw programma voor u in de steigers te zetten. Het nieuwe programma bevat boeiende lezingen, excursies en gespreksavonden. Natuurlijk wordt het seizoen in het voorjaar van 2025 weer afgesloten met een theatervoorstelling. Ditmaal – we verklappen het vast – zal dat een cabaretvoorstelling zijn van Timzingt, met goede verhalen en mooie liedjes over leven en leren en wat dat ongelooflijke geloof daarmee te maken zou kunnen hebben. Een wervelende mix van muziek en kleinkunst: soms hilarisch, soms ontroerend.

Verder besteden we in het komende Gele Boekje ruim aandacht aan de activiteiten van onze eigen kerken en onze buurkerken in Rhenen en Elst. Zo trapt de Ontmoetingskerk in Rhenen in september het seizoen af met een muzikale, meditatieve middag rond de liederen van Leonard Cohen. We zien dat niet alleen onze eigen kerken, maar ook de kerken in de regio veel interessante en aantrekkelijke initiatieven ontplooien, en dat is natuurlijk prachtig.

Binnenkort vindt u het nieuwe Gele Boekje op uw deurmat of in uw mailbox, en op deze website … nog éven geduld!

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u de activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken (€1,=)

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.