De raadsels van het evangelie van Johannes 2

Datum/Tijd
Date(s) - 31/01/2017
20:00 - 22:00

Locatie
De Voorhof

Categorieën Geen Categorieën


cursus

Hoe kan het dat Johannes heel anders over Jezus schrijft dan de andere drie evangelisten? Volgens Matteüs, Marcus en Lucas vertelt Jezus bijvoorbeeld meerdere gelijkenissen over het koninkrijk.

In het vierde evangelie zijn die vervangen door dialogen of lange monologen die met name over Jezus’ eigen afkomst en identiteit gaan. Ook spreekt Jezus een heel andere taal. En waar veel bekende verhalen bij Johannes ontbreken, zijn er ook opvallende teksten die alleen bij hem te vinden zijn: de bruiloft te Kana, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw, de opwekking van Lazarus en de voetwassing.

Deze en andere raadsels van het Johannesevangelie gaan we op twee avonden nader verkennen. De voorlopige opzet:

  1. Wording, opbouw, karakter & symboliek van Johannes.
    Waarom heeft dit evangelie bijvoorbeeld een dubbel slot
    en wat is typisch Johannes, vergeleken met de anderen?

 Hoe vertelt dit evangelie over Jezus’ leven en sterven?

  1. Niet alleen het openbare optreden van Jezus, maar ook zijn
    lijden en sterven beschrijft Johannes op geheel eigen wijze.

Jan Offringa (1957) is predikant van De Voorhof. Eerder hield hij avonden over de evangeliën van Marcus, Matteüs & Lucas. Ook wie daar niet bij was, is welkom bij deze Johannescursus.

Wilt u zich aanmelden? Dan kunt u een bericht sturen naar marry43@live.nl. Wilt u hierbij aangeven om welke activiteit het gaat, met hoeveel personen u wilt komen en of u vervoer aanbiedt of graag opgehaald wilt worden?