Gespreksgroepen

PG  Driel: Gespreksgroep Levensthema’s

Eén keer per maand is er een gespreksgroep over een levensthema. Het gesprek gaat over wat dat thema voor ons eigen leven betekent. Er wordt een verbinding gezocht met ons geloof en met de wereld om ons heen.

De gespreksgroep is op donderdagmiddag (eerst volgende data: 5 oktober, 9 november, 14 december en 15 februari) in Ons Gebouw, te Driel. Aanmelden is niet nodig.

PG Driel/ Vloedschuur Heteren: Meditatiecursus christelijke meditatie

In deze cursus van 5 avonden in oktober en november 2023 zoeken we aan de hand van verschillende vormen van christelijke meditatie wat meditatie voor ons dagelijks leven kan betekenen. De cursus is zowel voor mensen die nog niet eerder hebben gemediteerd als voor mensen die al ervaring hebben met meditatie.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november en 30 november van 20.00 – 21.00. Plaats is nog onbekend. Opgave bij ds. Ella Kamper (p.kamper@hetnet.nl)

De Voorhof, Kesteren: ‘Exodus’ van Jonathan Sacks

Gespreksgroep rond de Tora boeken van opperrabijn Jonathan Sacks (1948-2020). Vorig seizoen werden passages uit het boek ‘Genesis’ gelezen. Het komende seizoen zullen we ‘Exodus’ gaan lezen. ‘Exodus’ gaat over de geboorte van een natie, over de principes die het volk tot eenheid moeten maken: vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Per toerbeurt bereiden de deelnemers zelf een bijeenkomst voor naar aanleiding van een of meerdere paragrafen uit het boek.

De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagmiddagen 27 september, 11 en 25 oktober, 15 en 29 november van 15.00 -17.00 uur. Locatie: Voorhof. Informatie en opgave:

Marijke van Dijk:         ateliermarijke@gmail.com, 06-12195936
Grada van Harten:      gharten@xs4all.nl, 0488-481156