Welkom!

Het Laatste Nieuws

De nieuwe editie van ons vertrouwde Gele Boekje staat online! In het VIS seizoen van 2023-2024 bieden we u weer een keur aan activiteiten waarbij u anderen ontmoet, met hen in gesprek gaat of juist stil bent, geïnspireerd raakt en ook letterlijk in beweging komt. Want beweging en bewogenheid staan centraal dit seizoen.

De eerste beweging is in de VIS-werkgroep zelf. We heten Bea Voskamp van harte welkom, en zijn heel blij dat zij de werkgroep komt versterken namens De Rank in Zetten.

We trappen het seizoen in oktober af met een zangavond. Uiteraard is er weer tweemaal Filmcafé in Heteren. Streetpastor Max komt ons vertellen over drugsverslaafden  en daklozen pastoraat en zijn verhalen zullen u beslist niet onbewogen laten. Zo tegen Kerst maakt u nader kennis met Jozef van Nazareth. Verder zijn er een aantal activiteiten op zaterdagen. Woorden uit Bijbelverhalen komen letterlijk in beweging in Bibliodans. In de Passietijd is er een meditatieve Kruiswegwandeling op de Kapelberg in Bergharen, en in het voorjaar een wandeling door de ‘heilige natuur’ o.l.v. dominicanes Marga Zwiggelaar. Stilte vindt u op de Stiltedag in Driel. Het sluitstuk van het seizoen is de muzikale voorstelling ‘Systeem loopt vast’ van Jan Marten de Vries en zijn gezelschap, over de actualiteit, de wanhoop en de hoop rond de oorlog in Europa.

Sommige van onze aangesloten kerken organiseren ook zelf activiteiten, die open staan voor iedereen die belangstelling heeft, zoals bijvoorbeeld de gespreksgroepen in de Voorhof. Op een extra pagina vindt u verwijzingen naar dergelijke activiteiten, en ook naar activiteiten van onze regionale buren in Rhenen en Elst.

De VISsers presenteren met trots dit nieuwe programma. We hopen op een boeiend seizoen met véél Verdieping, Inspiratie, en Samenkomen!

U vindt het nieuwe programma onder de menuknop VIS-programma, maar ook op de desbetreffende datum op de kalender rechts (met een cirkel eromheen). Bladeren door de kalender kan met behulp van de pijltjes naar links en naar rechts. De eerstkomende activiteiten staan bovendien in de kolom rechts aangegeven. 

Het Gele Boekje

Het Gele Boekje wordt jaarlijks uitgebracht door de Regionale werkgroep Verdiepen, Inspireren en Samenkomen (VIS). Deze werkgroep vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe. Onder ‘organisatie’ vindt u hiervan alle gegevens.

Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod, waarin we aandacht besteden aan leren, inspireren, bezinnen en ontwikkelen. In Het Gele Boekje treft u de activiteiten aan die in het lopende seizoen worden georganiseerd.

 

Deelname is voor iedereen vrij toegankelijk en in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje bij de uitgang, of op gironummer NL54 INGB 0000456500 t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren, wordt echter altijd op prijs gesteld. 

Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee geschonken (€0,80 à €1,=)

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens doen: uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie.