Zeven werken van barmhartigheid

Datum/Tijd
Date(s) - 08/03/2022
20:00 - 22:00

Locatie
De Vloedschuur

Categorieën Geen Categorieën


Een paar verzen uit het Evangelie van Mattheüs vormen de basis voor een heel diaconaal programma. In hoofdstuk 25:40 zegt Jezus “Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Dat alles, dat zijn de werken die de geschiedenis zijn ingegaan als de zeven werken van barmhartigheid.

Uit dit diaconale programma zijn onder andere ziekenhuizen ontstaan. In navolging van schilderijen uit de 16e eeuw heeft kunstenaar Sieger Köder in de 21ste eeuw alle zeven werken van barmhartigheid in één schilderij samen gebracht: te eten geven, te drinken geven, een vreemdeling opvangen, kleding geven, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en de doden begraven.


 

 

 

 

 

Sieger Köder, De zeven werken van barmhartigheid

 

Na een korte toelichting bij de zeven werken gaan we met elkaar in gesprek hoe we hieraan in deze tijd vormgeven. Tevens gaan we in op de vraag of we er nu andere werken aan zouden kunnen toevoegen. Paus Franciscus heeft dat in ieder geval al gedaan: het achtste werk van barmhartigheid is de zorg voor de schepping. Op deze avond zijn uiteraard alle belangstellenden, maar in het bijzonder diakenen, diaconale rentmeesters en andere betrokkenen bij het diaconale werk van harte welkom.

Ds. Ella Kamper leidt deze avond. Zij is als predikant verbonden aan de PKN-gemeenten Driel en (tijdelijk) aan de Vloedschuur te Heteren.

U kunt zich hier Aanmelden voor deze activiteit

Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? Wanneer u de lezing digitaal wilt bijwonen, dient u dit te vermelden, en uw email adres op te geven. Nadere details volgen na opgave.